Cocoa is the country's economic mainstay. Weird things about the name Mainstay: The name spelled backwards is Yatsniam. Mainstay Meaning in Hindi: Find the definition of Mainstay in Hindi. இருக்கிறபோதிலும் இந்த நாட்களில் சந்தர்ப்ப சாட்சி கூடுதலான முக்கியத்துவத்தை பெற்று வருகிறது என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். இருக்கிறது; இங்குள்ள கிட்டத்தட்ட 130 ஒயின் தொழிற்சாலைகளில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் 140 மில்லியன் லிட்டர் ஒயின் தயாரிக்கப்படுகிறது. 2: Tourism is an important economic mainstay in the city. How unique is the name Mainstay? Neighborhood surprises beloved UPS driver. By using our services, you agree to our use of cookies. Answer Save. Warriors mainstay Curry already showing frustration. mainstay definition in English dictionary, mainstay meaning, synonyms, see also 'mainmast',mainstream',maist',main'. Meaning of MAINSTAY MEDICAL. Information and translations of MAINSTAY MEDICAL in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. a stabilizing rope from the top of the mainmast to the bottom of the foremast, a central cohesive source of support and stability; "faith is his anchor"; "the keystone of campaign reform was the ban on soft money"; "he is the linchpin of this firm", a prominent supporter; "he is a pillar of the community". By using our services, you agree to our use of cookies. Information and translations of mainstay in the most comprehensive dictionary definitions resource on … Agriculture is a mainstay of the economy. https://www.thefreedictionary.com/mainstay, "That's the very thing," said Don Quixote; "though I am relieved from looking for the name of an imaginary shepherdess, for there's the peerless Dulcinea del Toboso, the glory of these brooksides, the ornament of these meadows, the, The foresail went over with a bang, and the foregaff stabbed and ripped through the stay-sail, which, was of course, prevented from going over by the, Yet before I proceed to my legitimate subject some few final remarks will no doubt be expected by my Readers upon those pillars and, And now the Trojans would have been routed and driven back into Ilius, had not Priam's son Helenus, wisest of augurs, said to Hector and Aeneas, "Hector and Aeneas, you two are the, BANKING AND CREDIT NEWS-June 26, 2019-10 Federal allies with, Nkonya recalled that when the problem in the North East started, the World Bank and Federal Government did not look far before Fadama which was chosen because of the successful usage of bottom (. A mainstay is something that acts as a source of support for a community. mainstay definition: 1. the most important part of something, providing support for everything else: 2. the most…. எந்த அத்தாட்சியும் இல்லை என்பதே அவர்களுடைய குறிப்பு. P ulling together a wholly objective list of the sexiest movies ever made is impossible: One person’s erotic fever dream is bound to be another’s snoozefest, and vice-versa. Love songs form the mainstay of his act. The livelihood: Agriculture and food processing are the, தொழிலும் பொருளாதாரத்திற்கு முக்கிய பங்களிக்கின்றன, endeavor to contact people in many ways, the house-to-house work is still the, 4 நாம் பலதரப்பட்ட ஊழிய முறைகளை முயற்சி செய்கிறபோதிலும் வீட்டுக்கு வீடு ஊழியமே நம்முடைய, In India, for example, the use of herbs has long been a, Their point, rather, is that Darwin’s proposed tree of life, a. of his theory, is not supported by the evidence. Fish and rice were the mainstays of their diet. How unique is the name Mainstays? 1. Well Meaning Fiction Songs Download- Listen Well Meaning Fiction MP3 songs online free. Royals' candid message: It 'doesn't feel right this year' ... What is the meaning of NAGILA in tamil? expresses tamil meaning and more example for expresses will be given in tamil. ; all their supporters came out for the game; they are friends of the library / One who takes the leading part in a drama / the leading character or one of the major characters in a drama, movie, novel, or other fictional text. Dictionary, Encyclopedia and Thesaurus - The Free Dictionary, the webmaster's page for free fun content, Nuqui hurdles huge names to rule GMTBC Open, MainStay MacKay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund announces dividend of USD0.085 per share for three months, FG Urged To Replicate Fadama II Project Approach For Speedy Development, Excl Hospitality--Suburban Suites/MainStay Suites, Applying 'conscious capitalism' to your mission: Mainstay Technologies pays it forward' through donor-advised fund, MAINS Interoperability Test and Evaluation, Mainstream Association for Proactive Community Living, Mainstream English Language Training Project. mainstay translation in English-Tamil dictionary. Meaning of MAINSTAY MEDICAL.

Please suggest meaning of name Tiya in other country, history of name and famous personality with name Tiya or you like to put your any comment/suggestion on this name for other visitors. / the main character in a novel, play, movie, etc. 1 : a ship's stay extending from the maintop forward usually to the foot of the foremast. Definition of mainstay. Here's how you say it. See more. Though some of the younger leaders have switched to trousers former Mayor M.K. OneIndia Hindi Dictionary offers the meaning of Mainstay in hindi with pronunciation, synonyms, antonyms, adjective and more related words in … Learn more. What does MAINSTAY MEDICAL mean? Fun Facts about the name Mainstay. உண்மையில், ஆசிரியர் டோனி மார்டன், “நவீன நாகரிகத்தின் முக்கியமான ஆதாரங்களுள் அறிவியலும் ஒன்று என்பதில் சந்தேகமே இல்லை” என்று சொல்லும் அளவுக்கு போகிறார். The online version of the Collins Dictionary has just been updated again, with another batch of new words and meanings … Find more Japanese words at wordhippo.com! Participants were taught to design and stitch blouses churidars inskirts frocks trousers and shirts. of many a Portuguese table.—Psalm 107:23. மாறாக, டார்வினின் கோட்பாட்டிற்கு முக்கிய ஆதாரமாக விளங்கும் உயிர். Admire definition, to regard with wonder, pleasure, or approval. 18 Therefore, let us stand firm in the truth, loving Jehovah’s righteousness, preaching the good news of peace, holding fast with a, salvation that Jehovah gives through Christ Jesus, while we rely on God’s Word as our. This principle of collective bargaining has been a mainstay in labor relations in this country. "mainstay" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Pronunciation of mainstay with 1 audio pronunciation, 20 synonyms, 2 meanings, 14 translations, 2 sentences and more for mainstay. Tamil Meaning of Mainstay - கப்பலின் முன்புறப் பாய்மரத்தில் மேலிருந்து கீழ்வரையுள்ள கயிறு மூலக்கையிருப்பு முக்கியமான ஆதாரம் முக்கிய ஆதாரப்பொருள் தலைமையான ஆதரவாளர். bling meaning in tamil 4 December 2020 / in Geen categorie / by / in Geen categorie / by Fish and rice were the mainstays of the country's diet. A stabilising rope from the top of the mainmast to the bottom of the foremast. Record Ravi expresses his desire to find a place in the Limca Book of Indian Records and the Guinness Book. Cookies help us deliver our services. Stalin and Union Minister Dayanidhi Maran for example the cadres still prefer dhoties and sarees. Protagonist: Nepali Meaning: नायक a person who backs a politician or a team etc. Mainstream definition, the principal or dominant course, tendency, or trend: the mainstream of American culture. Play Well Meaning Fiction album songs MP3 by Mainstay and download Well Meaning … At the special session of the General Assembly on HIV/AIDS, held in June # overnments acknowledged that prevention of HIV infection must be the mainstay of national, regional and international responses to the epidemic. countable noun. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional. Canvas Meaning Nepali Translate Ke Mane Arth Matlab answer the question, "What is the Meaning of - Meaning in nepali Mean Means Matlab Translate abhipray mane tatparya adhyavsan bhav bataunu bhannu sunaunu bolnu ashay ke Ka bhanchau Ke bhanne Kasari bhaner bolne kin kun jun kahile kaha Nautical A stay running forward from the mainmast to the deck of a sailing vessel. Definition of mainstay in the Definitions.net dictionary. It is possible the name you are searching has less than five occurrences per year. mainstreaming the issue of ageing in all sectors. [ Buckle.] If your hometown's economy depends on tourists visiting every summer, you could say that tourism is the mainstay of your town. "The great mainstay of the Church."

Below you can See All About Hindu Girl Names Tiya. Definition of MAINSTAY MEDICAL in the Definitions.net dictionary. SYNONYMS FOR mainstay 2 pillar , bulwark , anchor , prop .